FAQ - NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Aký je najvhodnejší druh obnoviteľného zdroja energie pre môj objekt?

Či je to tepelné čerpadlo, solárne alebo fotovoltaické panely, veterné turbíny či rekuperácia vzduchu záleží od mnohých parametrov. Je možná prípadná kombinácia viacerých. S týmto Vám radi pomôžeme a nasmerujeme Vás správnym smerom.

Chcem tepelné čerpadlo, aký systém je pre mňa najvhodnejší?

Ak ste sa už rozhodli, že pre Váš objekt chcete tepelné čerpadlo, nastáva otázka z ktorého zdroja čerpať teplo (či to bude zem, voda alebo vzduch). Najekonomickejšie tepelné čerpadlá sú zem/voda, je tu ale zložitejšia inštalácia potrebný buď dostatočný pozemok alebo nutnosť geotermálnych vrtov. Najjednoduchšie na inštaláciu je tepelné čerpadlo vzduch/voda prípadne vzduch/vzduch, kde táto potreba odpadá. Tieto tepelné čerpadlá odoberajú teplo z okolitého vzduchu a odovzdávajú ho teplej úžitkovej vode a kúreniu. pri tepelných čerpadlách vzduch/vzduch je zas potrebné zabezpečiť možnosť prúdenia teplého vzduchu do všetkých miestností.

Čo všetko dokáže tepelné čerpadlo?

Takmer každé kvalitné tepelné čerpadlo dokáže domácnosť vykurovať, pripravovať teplú úžitkovú vodu a v prípade potreby objekt chladiť. Vykurovanie aj chladenie je možné prostredníctvom podlahových rozvodov (podlahovka) prípadne nízkoteplotných radiátorov. Je možná samozrejme aj montáž na staršie zliatinové radiátory, bude avšak potrebný silnejší systém. 

Ako prebieha chladenie tepelným čerpadlom?

Chladenie tepelným čerpadlom je jednoduché. Do podlahovky sa púšťa voda pri teplote cca 17°C, čo pri vonkajšej teplote +30°C a viac vytvorí chladiaci efekt o výkone cca 4kW a objekt pohodlne vychladí bez potreby klimatizácie.

Aký objem TÚV má tepelné čerpadlo?

Odpoveď na túto otázku záleží od výrobcu tepelných čerpadiel aj zvoleného systému. Pokiaľ ide o vstavaný zásobník vo vnútornej jednotke tepelného čerpadla, bežne sa hýbeme na úrovni 180 - 190l. Pokiaľ by bola kombinácia s externým zásobníkom, tu objem obmedzený nie je. 

Aký výrobca tepelných čerpadiel je najideálnejší?

Všeobecne je známe, že na tepelnom čerpadle šetriť netreba. Nejde predsa o spotrebnú vec, ale o niečo, čo Vám má slúžiť desiatky rokov. Preto preferujeme švédske značky IVT a NIBE. Samozrejme nepohŕdneme ani nemeckou či japonskou kvalitou čerpadiel Alpha Innotec, Viessmann, Vaillant, Panasonic, Samsung a pod.

Pre aký veľký objekt je ešte tepelné čerpadlo vhodné?

Tepelné čerpadlá majú veľmi širokú škálu výkonov. Bežne sa hýbeme od 2kW pre RD až po výkony cez 200kW pre priemysel, prípadne je možné spájanie čerpadiel do kaskád, kde dosiahneme neuveriteľné výkony.

Akú spotrebu elektrickej energie má tepelné čerpadlo?

Odpoveď na túto otázku je dosť individuálna. Záleží od využívania tepelného čerpadla, od typu systému, od domu kde je systém inštalovaný, od rozvodov na ktoré je tepelné čerpadlo napojené a pod. Maximálny elektrický príkon pre tepelné čerpadlo napr. NIBE F1245S (zem/voda - 8kW) je 1,6kW. V bežnej praxi je to tak, že tepelné čerpadlo z 1kWh elektrickej energie vyrobí cca 5kWh energie v teple, pričom ak porovnáme elektrokotol, tu je to z 1kWh elektrickej energie vyrobí 1kWh tepla. Tepelné čerpadlo teda pri rovnakej spotrebe vyrobí 5x viac tepla.Čo je to rekuperácia vzduchu?

Rekuperácia ja zjednodušene riadené vetranie, kde sa odvádza odpadový vzduch s vyššou teplotou do rekuperačnej jednotky, tam odovzdá teplo čerstvému vzduchu, ktorý je potom privádzaný do obytných miestností. Tento princíp dokáže ušetriť nemalé peniaze a samozrejme neuveriteľne zvýši komfort bývania, zníži koncentráciu CO2 a radónu.

Aké typy rekuperácie existujú?

Existuje niekoľko typov rekuperácií vzduchu, ktoré sú vhodné pre novostavby, rekonštrukcie domov, bytov aj priemyselných objektov. Najideálnejšie riešenie sú centrálne rekuperácie vzduchu - nástenná alebo podstropná. Okrem centrálnych je možnosť inštalácie tzv. decentrálnych (lokálnych), ktoré majú za úlohu odventilovať jednu izbu s prietokom vzduchu do 70m3/h. To pohodlne stačí pre väčšinu RD, bytov. 

Aké rozvody vzduchu sú najvhodnejšie?

Či už si vyberiete plastové ohybné potrubia, alebo plechové spiro potrubia, musíte klásť dôraz na kvalitu spracovania. Na trhu je mnoho výrobcov, ktorý dodávajú potrubia bez aditív, teda nespĺňajú požiadavky aby boli antibakteriálne a antimykotické. My samozrejme týchto výrobcov nemáme v portfóliu. 

Nie je možné aby sa do potrubia dostal prach alebo hlodavce?

Rekuperácia vzduchu je vzduchotesne uzavretý systém. Hlodavce nemajú možnosť sa do potrubí dostať. Prach tam usadať taktiež nemôže. V rekuperačnej jednotke sú filtre, ktoré majú za úlohu tento prach a čiastočky nečistôt odfiltrovať a do domu Vám vpustia len čistý vzduch. Taktiež je v potrubí neustály pohyb vzduchu, teda prach nemá možnosť sa v potrubí usadiť. VZT potrubia sa vyrábajú od d63 až do d180.

Aká je potrebná údržba rekuperácie? Aké sú servisné náklady?

Rekuperačná jednotka je viac menej bezúdržbová. Je dobré raz ročne vybrať filtre a vymeniť ich, často sa stretávame len z praním existujúcich. Servisné úkony sú potrebné len v prípade poruchy zariadenia. Na jednotky Brink je poskytovaná 5 ročná záruka, v priebehu ktorej zabezpečíme všetky servisné úkony bezplatne, po uplynutí záručnej doby sú náhradné diely spoplatnené minimálne.

Je možné rekuperáciou objekt vykurovať alebo chladiť?

Samozrejme, možnosť aj chladiť aj vykurovať objekty cez rekuperáciu tu je. Tento systém je avšak vhodný hlavne pre ultranízkoenergetické stavby a pasívne domy. 

Je možné rekuperáciu v dome rozdeliť na zóny?

Rekuperačný systém vieme rozdeliť na zóny, niektoré domy si dokonca takúto zónovú reguláciu vyžadujú a dá sa s nimi ušetriť až 40% poplatkov za spotrebu energie rekuperačnej jednotky ( aj keď sú už v základe minimálne).

Akú spotrebu energie má rekuperácia vzduchu?

Toto je veľmi individuálne, veľa záleží od používania rekuperačnej jednotky, výkonu jednotky, objektu kde je systém inštalovaný a pod. Napríklad jednotka Brink Sky 200 má maximálny elektrický príkon 114 W a COP niekde na úrovni 12.