Dotácie

Našim klientom pomôžeme a zariadime kompletnú "byrokraciu" pokiaľ ide o vybavenie dotácií. Sme registrovaný zhotoviteľ pre pokračovanie projektu Zelená domácnostiam aj v roku 2021.

Možnosť čerpania dotácií majú všetky domácnosti,ktoré sa rozhodnú riešiť vykurovanie alebo ohrev teplej vody za pomoci obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Dotácie na podporu domácností sú realizované cez projekt Zelená domácnostiam. Realizátorom tohto projektu je SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky.

Cieľom projektu "Zelená domácnostiam" je zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach (tepelné čerpadlá, rekuperácie vzduchu, solárne systémy, fotovoltaické systémy).

Tento projekt pomáha domácnostiam prekonávať ekonomickú bariéru, ktorú spôsobuje dlhšia návratnosť malých zariadení na využívanie OZE a zároveň prekonať pomer nákupnej ceny ku kúpyschopnosti obyvateľstva.

V projekte Zelená domácnostiam sú podporované malé zariadenia na výrobu elektriny do 10kW (fotovoltické panely a veterné turbíny) a tepla v domoch a bytových domoch (slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá).

10 KROKOV AKO SA K DOTÁCII DOSTAŤ NÁJDETE TU.

Viac o možnostiach získania dotácie sa dozviete na stránkach:

www.zelenadomacnostiam.sk

www.siea.sk

S dotáciami Vám veľmi radi pomôžeme. Stačí vyplniť kontaktné údaje.


Harmonogram kôl na čerpanie dotácií z programu Zelená domácnostiam na podporu inštalácie obnoviteľných zdrojov v rodinných domoch.

Kolá pre programový rok 2021 z programu Zelená domácnostiam.


 • 15.02.2020 - Tepelné čerpadlo 
 • 08.02.2020 - Fotovoltaický panel 

 1. 19.03.2019   -  Slnečný kolektor (800 000€)
 2. 26.03.2019  - fotovotlaický panel (800 000€)
 3. 02.04.2019  - tepelné čerpadlo (800 000€)
 4. 09.04.2019  - kotol na biomasu (800 000€)
 5. 16.04.2019   - slnečný kolektor (800 000€)
 6. 30.04.2019  - fotovoltaický panel (800 000€)
 7. 07.05.2019  - tepelné čerpadlo (800 000€)
 8. 14.05.2019  - kotol na biomasu (800 000€)
 9. 21.05.2019  - slnečný kolektor (500 000€)
 10. 28.05.2019 - fotovoltaický panel (500 000€)
 11. 04.06.2019 - tepelné čerpadlo (500 000€)
 12. 11.06.2019   - kotol na biomasu (500 000€)
 13. 18.06.2019  - slnečný kolektor (500 000€)
 14. 25.06.2019 - fotovoltaický panel (500 000€)
 15. 09.07.2019  - tepelné čerpadlo (500 000€)
 16. 23.07.2019  - kotol na biomasu (400 000€)
 17. 06.08.2019 - slnečný kolektor (500 000€)
 18. 20.08.2019 - fotovoltaický panel (500 000€)
 19. 03.09.2019 - tepelné čerpadlo (500 000€)
 20. 10.09.2019  - kotol na biomasu (400 000€)