Dotácie

Aktuálne je niekoľko foriem pomoci a dotačných schém pre domácnosti, firmy aj verejný sektor.

Domácnosti - Zelená domácnostiam III - dotácie vo výške až do 4025€, možnosť podať žiadosť od 30.10.2023, možnosť žiadať o preplatenie dotácie v 1. štvrťroku 2024. Dotácie čerpané z EUROFONDOV.

Firmy - výzva číslo 79, ktorou je podporovaná inštalácia obnoviteľných zdrojov vo firmách a komerčných oblastiach

Verejný sektor - výzva číslo 80, ktorou sú podporované subjekty verejného sektoru - obce, mestá a pod.

Plán obnovy - dotácie vo výške do 19 000 €. Kalkulačka výšky dotácie tu: Obnova rodinných domov - Kalkulačka 

PREČÍTAJTE SI

Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Našim klientom pomôžeme a zariadime kompletnú "byrokraciu" pokiaľ ide o vybavenie dotácií. Sme registrovaný zhotoviteľ pre pokračovanie projektu Zelená domácnostiam aj v roku 2023 - 2024.

Možnosť čerpania dotácií majú všetky domácnosti, ktoré sa rozhodnú riešiť vykurovanie alebo ohrev teplej vody za pomoci obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Dotácie na podporu domácností sú realizované cez projekt Zelená domácnostiam. Realizátorom tohto projektu je SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky.

Cieľom projektu "Zelená domácnostiam" je zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach (tepelné čerpadlá, rekuperácie vzduchu, solárne systémy, fotovoltaické systémy).

Tento projekt pomáha domácnostiam prekonávať ekonomickú bariéru, ktorú spôsobuje dlhšia návratnosť malých zariadení na využívanie OZE a zároveň prekonať pomer nákupnej ceny ku kúpyschopnosti obyvateľstva.

V projekte Zelená domácnostiam sú podporované malé zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW (fotovoltické panely a veterné turbíny) a tepla v domoch a bytových domoch (slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá).

10 KROKOV AKO SA K DOTÁCII DOSTAŤ NÁJDETE TU.

Viac o možnostiach získania dotácie sa dozviete na stránkach:

www.zelenadomacnostiam.sk

www.siea.sk

Harmonogram kôl na čerpanie dotácií z programu Zelená domácnostiam na podporu inštalácie obnoviteľných zdrojov v rodinných domoch.

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/harmonogram/

S dotáciami Vám veľmi radi pomôžeme. Stačí vyplniť kontaktné údaje.