Tepelné čeradlo VZDUCH/VODA - vetrací vzduch

IVT Premiumline HE
IVT Premiumline HE
 • Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z odpadového vetracieho vzduchu. Z odvádzaného vdzcuhu je čerpadlom odobraté teplo,  ktoré je použité pre ohrev čerstvého vzduchu alebo vykurovanie a ohrev vody v objekte.
 • Niektoré systémy tepelných čerpadiel IVT môžu kombinovať odber tepla zo zeme s odberom tepla z vetracieho vzduchu.

 • Náhrada rekuperačného výmenníka odpadového vzduchu.
 • Jednoduchšia inštalácia riadeného vetrania s menším množstvom potrubia.
 • Možnosť rekuperácie tepla aj keď je prívodné a odvodné potrubie vzduchu od seba vzdialené.

 • Nízky výkon daný množstvom odvetraného vzduchu.
 • Tepelné čerpadlá s integrovaným výmenníkom pre odpadný vzduch sú vhodné iba pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Ako funguje získavanie tepla z odpadového vzduchu?

 • Tepelné čerpadlo je vybavené výmenníkom vzduch/voda, ktorý odoberá teplo z odpadového vzduchu odvádzaného mimo budovu. Odobrané teplo sa využije pre ohrev teplej vody alebo pre vykurovanie budovy, ak je to potrebné.
 • Tepelné čerpadlá využívajúce vetrací vzduch sa dodávajú ako celok vrátane vzduchového výmenníka. U väčších aplikácií je možné rovnakú funkciu zaistiť použitím tepelného čerpadla voda/voda a externého vzduchového výmenníka.

Ako funguje odber tepla zo zeme a z vetracieho vzduchu?

 • Tepelné čerpadlo odoberá časť tepla z vetracieho vzduchu a časť zo zemného kolektora alebo vrtu. Keď nie je potreba vykurovať nebo ohrievať teplú vodu, je nadbytočné teplo z vetracieho vzduchu uložené do zemného kolektora.
 • Vďaka tomu je teplota zemného kolektora stále vysoká a tepelné čerpadlo pracuje celoročne s vysokým vykurovacím faktorom.