FAQ - fotovoltaika

Na čo slúži fotovoltaika?

Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Fotovoltaické panely využívajú slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie, ktorú vieme využiť kdekoľvek v dome.

Aký je najvhodnejší fotovoltaický panel pre mňa?

K dispozícii je viacero druhov fotovoltaických panelov, napr. monokryštalický, polykryštalický, amorfný..

Vo všeobecnosti sa na Slovensku pracuje najviac s druhým menovaným, teda polykryštalickým systémom. Ten totižto potrebuje menej priameho žiarenia na výrobu energie. Monokryštalický je najúčinnejší, avšak vyžaduje si priame slnko.

Ako vieme využiť energiu z fotovoltaického systému?

Možností ako využiť vyrobenú energiu je mnoho. Vieme ňou zásobovať potrebu elektrickej energie objektu, vieme ňou ohrievať vodu v zásobníkoch a akumulačných nádobách, vieme ju smerovať priamo do siete. 

Ako funguje fotovoltaický panel?

Je možné čerpanie dotácií na fotovoltaiku?

Samozrejme. Na fotovoltaické elektrárne je poskytovaná dotácia z projektu "Zelená domácnostiam" vo výške 500€/kW výkonu systému, avšak maximálne do 1500€. Viac nájdete tu.

Aké sú typy fotovoltaických systémov?

Najbežnejšie používanými sú sieťový, ostrovný, hybridný systém a systém na ohrev vody.

V skratke sieťový systém funguje bez batérií s podporou siete. Vyrobená energia sa smeruje do spotreby domácnosti (spotrebiče) prípadne do akejkoľvek špirály. Pri tomto systéme vieme riadiť prebytky energie, tým využijeme 100% energie v domácnosti.

Ostrovný systém funguje ako samostatný systém bez podpory siete. Je vhodný pre menšie objekty, kde nie je možnosť energie zo siete, bežne sa využíva pri menších domoch, chatách a pod. 

Hybridný systém je kombinácia ostrovného a sieťového fotovoltaického systému. Systém má ako záložný zdroj sieť, avšak má aj inštalované batérie pre akumuláciu energie, ktorú vie použiť aj v prípade ak fotovoltaické panely aktuálne nevyrábajú žiadnu energiu.   

Systém na ohrev vody funguje ako sieťový systém avšak len s napájaním zásobníkov vody - teplá úžitková voda alebo kúrenie. Je možné napájať aj viacero špirál súčasne, prípadne prebytky pri výrobe energie smerovať do batérií. Aktuálne sú najrozšírenejšie systémy Solar Kerberos a Logitex. Najviac montovaný systém je prvý spomínaný.