FAQ - fotovoltaika

Na čo slúži fotovoltaika?

Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Fotovoltaické panely využívajú slnečné žiarenie na výrobu elektrickej energie, ktorú vieme využiť kdekoľvek v dome.

Aký je najvhodnejší fotovoltaický panel pre mňa?

K dispozícii je viacero druhov fotovoltaických panelov, napr. monokryštalický, polykryštalický, amorfný..

Vo všeobecnosti sa na Slovensku pracuje najviac s druhým menovaným, teda polykryštalickým systémom. Ten totižto potrebuje menej priameho žiarenia na výrobu energie. Monokryštalický je najúčinnejší, avšak vyžaduje si priame slnko.

Ako vieme využiť energiu z fotovoltaického systému?

Možností ako využiť vyrobenú energiu je mnoho. Vieme ňou zásobovať potrebu elektrickej energie objektu, vieme ňou ohrievať vodu v zásobníkoch a akumulačných nádobách, vieme ju smerovať priamo do siete. 

Ako funguje fotovoltaický panel?

Je možné čerpanie dotácií na fotovoltaiku?

Samozrejme. Na fotovoltaické elektrárne je poskytovaná dotácia z projektu "Zelená domácnostiam" vo výške 500€/kW výkonu systému, avšak maximálne do 4025€. Viac nájdete tu.

Aké sú typy fotovoltaických systémov?

Najbežnejšie používanými sú sieťový, ostrovný, hybridný systém a systém na ohrev vody.

V skratke sieťový systém funguje bez batérií s podporou siete. Vyrobená energia sa smeruje do spotreby domácnosti (spotrebiče) prípadne do akejkoľvek špirály. Pri tomto systéme vieme riadiť prebytky energie, tým využijeme 100% energie v domácnosti.

Ostrovný systém funguje ako samostatný systém bez podpory siete. Je vhodný pre menšie objekty, kde nie je možnosť energie zo siete, bežne sa využíva pri menších domoch, chatách a pod. 

Hybridný systém je kombinácia ostrovného a sieťového fotovoltaického systému. Systém má ako záložný zdroj sieť, avšak má aj inštalované batérie pre akumuláciu energie, ktorú vie použiť aj v prípade ak fotovoltaické panely aktuálne nevyrábajú žiadnu energiu.   

Systém na ohrev vody funguje ako sieťový systém avšak len s napájaním zásobníkov vody - teplá úžitková voda alebo kúrenie. Je možné napájať aj viacero špirál súčasne, prípadne prebytky pri výrobe energie smerovať do batérií. Aktuálne sú najrozšírenejšie systémy Solar Kerberos a Logitex. Najviac montovaný systém je prvý spomínaný.

Postup inštalácie - technologický postup

Inštalácia na klasické strešné škridly
Veľmi časté sú strechy s klasickými drevenými krovmi pokryté klasickými škridlami. Na prichytenie fotovoltických panelov sa použije špeciálny systém prichycovacích hákov, ktoré sa prichytia do krovov pomocou skrutiek.

Ešte predtým sa však z miesta na streche, kde treba navŕtať krov a priskrutkovať prichycovacie háky, musia odstrániť škridly. Väčšinou ich možno odstrániť priamo zvonku. Stačí ich trocha vysunúť nahor, aby sa odkryl krov a bolo možné doň priskrutkovať háky. Medzi jednotlivými hákmi je vzdialenosť 1 až 2 m. Na nainštalované háky sa prichytia hliníkové profily a vytvorí sa rošt, na ktorý sa pripevnia fotovoltické panely.

Inštalácia na plochú strechu

Inštalácia fotovoltických panelov na rovnú strechu je pohodlnejšia a jednoduchšia ako inštalácia na šikmú strechu. Na rovnú strechu sa umiestni tzv. plastbox (Renusol Console) - plastová vaňa so sklonom 15º - 25°, ktorá sa zaťaží pieskom alebo štrkom. Na tento plastbox sa priskrutkuje fotovoltický panel. Vďaka plastboxu už nie je nutné ďalšie vŕtanie a skrutkovanie ako v prípade inštalácie na šikmú strechu.

Montáž na pevnú konštrukciu

Ak máme šikmú strechu, fotovoltické panely môžeme inštalovať na pevnú konštrukciu. Pre pevnú montáž fotovoltických modulov existuje celý rad montážnych systémov, ktoré sú vhodné predovšetkým pre menšie inštalácie. Využívajú sa v nich špeciálne systémy ukotvenia. Vhodný variant ukotvenia sa vyberie podľa typu strešnej krytiny. Treba tiež zistiť, či má strecha krovy, ku ktorým sa systémy ukotvenia pripevnia. Prichytávacie háky sú väčšinou vyrobené z pozinkovanej ocele alebo z hliníka. Tieto háky sa pripevnia ku krovu strechy samoreznými zápustkami. 

Hliníkový rošt je ideálny - je ľahký a nekoroduje. Vzhľadom na to, že jeden fotovoltický panel váži zhruba 25 kg a na strechu sa pripevní napríklad 20 kusov panelov, konštrukcia musí byť z čo najľahšieho materiálu, ktorý však unesie panely. K horizontálnym profilom sa fotovoltické panely pripevnia pomocou špeciálnych naskrutkovaných príchytiek. 

Údržba fotovoltických panelov

Fotovoltické panely nepotrebujú žiadnu špeciálnu údržbu čistením a podobne, výnimkou je dočasná snehová pokrývka. Ak totiž panely pokryje vrstva snehu, ich výkon klesá až na nulu. Táto situácia je však výnimočná. Na šikmej streche a na klzkom povrchu panelov sa sneh totiž väčšinou neudrží. Teplota panelov býva okrem toho vždy vyššia než vonkajšia teplota, vďaka čomu sa sneh na fotovoltických paneloch roztápa. 

Inštalácia meniča

Fotovoltaický menič sa nainštaluje do vhodne zvoleného miesta. Štandardne sa inštaluje v interiéri, napríklad v tech. miestnosti, chodbe alebo na inom prístupnom mieste. Do meniča zo strechy vedú špeciálne fotovoltaické káble s minimálnym prierezom 4mm2 (podľa výkonu systému do 10mm2). Z meniča napätia sa vedie napájací kábel do rozvádzača elektriny v dome, kde napájame jednu alebo tri fázy napojenia v dome (opäť podľa typu a výkonu samotného meniča). AC a DC istenie sa inštaluje v blízkosti meniča, prípadne aj je dostatok voľného priestoru v rozvádzači elektriny. Základné pokyny, zaškolenie na prevádzku a vysvetlenie fungovania prebieha pri odovzdaní dokončeného diela priamo na stavbe zo strany našich montážnych technikov.

Dotácie

Pre fotovoltiku existuje niekoľko druhov dotácií a podpory od štátu. Presnejšie možnosti nájdete tu: Dotácie