Tepelné čerpadlo VODA/VODA (STUDNE)

Voda/voda (studne)

  • Tepelné čerpadlo získavajúce teplo zo spodnej alebo geotermálnej vody. Voda je zo studne čerpaná do výmenníka tepelného čerpadla a po ochladení vrátená späť do studne.
  • Tepelné čerpadlá voda/voda slúžia aj na využitie odpadového tepla v priemysle.

  • Systém voda/voda dosahuje najvyššie vykurovacie faktory zo všetkých typov tepelných čerpadiel.
  • Nižšie vstupné náklady v porovnaní s tepelnými čerpadlami, ktoré získavajú teplo zo zeme (vrty).
  • Spätné využitie odpadového tepla v technologických procesoch.
  • Menej náročné na priestor ako systémy s vrtmi.

  • Pre inštaláciu je nutný dostatok vody (spodnej, geotermálnej, technologickej).
  • Vyššie náklady na servis z dôvodu nutných kontrol a údržby (čistenie filtrov a výmenníkov).
  • Nižšia životnosť niektorých častí systému pre čerpanie spodnej alebo geotermálnej vody (čerpadlá, filtre).

Aká lokalita je na systémy voda/voda vhodná?

  • V rodinných domoch je vhodné používať tepelné čerpadlá voda/voda iba v tých lokalitách, kde je dostatok naozaj kvalitnej a dostupnej spodnej vody.