Tepelné čerpadlo ZEM/VODA (VŔT)

 • Tepelné čerpadlo odoberajúce teplo z hĺbky vŕtu pod povrchom zeme. Vo vrte je zapustená plastová sonda naplnená nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom.
 • Podľa rozlohy vykurovaného domu a geologických možností sa vykonáva jeden alebo viac vrtov v hĺbke 80 až 250 m.

 • Stabilný výkon a vysoký vykurovací faktor aj pri extrémnych mrazoch a vonkajších podmienkach.
 • Značne nižšia spotreba elektrickej energie ako u vzduchových tepelných čerpadiel.
 • Možné využitie vrtu aj pre chladenie domu (pasívne alebo aktívne).
 • Dlhá životnosť celého systému (čerpadla aj vrtu).
 • Nehlučné a bezúdržbové riešenie.
 • Vyššie investičné náklady na realizáciu vrtov (cca 44€/m vrtu)
 • Nutná možnosť pre pristavenie ťažkej techniky na pozemku.
 • Všetky potrebné povolenia na vŕty vybavíme za Vás.

Kde je možné vrty vykonať?

 • Vrty sa umiestňujú v okolí vykurovanej budovy. U novostavieb, ktoré majú len veľmi malý pozemok, môžete vrty umiestniť aj pod základovú dosku. Vrtné práce musia byť naplánované a vykonané ešte pred stavbou samotnej budovy. To je naideálnejšie riešenie pre novostavby.
 • Vrtať môžete aj v oblastiach s tvrdým podložím, naopak v oblastiach s mäkkým podložím (štrk, piesky) je vŕtanie značne zložitejšie.
 • Skúsené vrtné firmy vybavené modernou technikou dokážu vŕtať bez poškodenia záhrady a to aj v tesnej blízkosti budovy.

Povolenie pre vŕty, ako na to?

 • Potrebnú dokumentáciu pre povolenie vrtných prác Vám pomôžeme vybaviť my.

Disponujeme aj tepelnými čerpadlami s výkonom nad 20KW.

Tepelné čerpadlu určené primárne pre priemysel IVT GEO G - výkon od 20KW do 400KW.
Tepelné čerpadlu určené primárne pre priemysel IVT GEO G - výkon od 20KW do 400KW.