Referencie

Rekuperácia vzduchu - Ferčekovce RD

Rekuperačný systém ovládaný pomocou programovateľného ovládača s možnosťou vytvárania časových harmonogramov. Použité rekuperačné jednotky Brink Renovent Excellent 450, zapojené v kaskáde, ktoré zabezpečia odvetranie celého domu.  Rozvody samozrejme antibakteriálne, antimykotické a 100% vzduchotesné. Ventily kombinovane v strope v podhľade a v kastlíkoch v suteréne, z dôvodu nedostatočnej svetlej výšky. Etapa 1 - rozvody vzduchu.

Rekuperácia vzduchu - Smižany RD

Rekuperačný systém ovládaný pomocou programovateľného ovládača s možnosťou vytvárania časových harmonogramov. Použitá rekuperačná jednotka Brink Flair 325 ktorá zabezpečí odvetranie celého domu. Jednotka je aktuálny model a absolútnou špičkou na trhu. Rozvody samozrejme antibakteriálne, antimykotické a 100% vzduchotesné. Napojenie na exteriér v podhľade strechy bez zbytočných prevysov. Použité dizajnové ventily Haelix, s možnosťou usmernenia prietoku vzduchu kam je treba.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Stiebel Eltron HPA-O CS Plus compact - RD Kežmarok

Tepelné čerpadlo vzduch/voda od spoločnosti Stiebel Eltron, vďaka ktorému zabezpečíme vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody aj pasívne chladenie za minimálne náklady. Vďaka zabudovanému zásobníku TÚV a zabudovanému elektrokotlu, je vhodné aj pre tie najmenšie technické miestnosti. Samozrejmosťou bolo kompletné vybavenie dotácie vo výške 3127€ z programu "Zelená domácnostiam". Viac fotografií z montáže čoskoro.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,42kWp - Studenec

Realizácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 12 ks fotovoltaických panelov. Systém slúži na zásobenie domu energiou, prebytky riadime do ohrevu teplej úžitkovej vody. Menič má prípravu na dopojenie batérie. Vybavenie dotácie z programu Zelená domácnostiam o výške 1500€ samozrejmosťou.

Fotovoltaika, hybridný systém 5,13kWp - Poprad

Realizácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 18 ks fotovoltaických panelov, s možnosťou rozšírenia systému až na 15kW - 52 ks panelov. Výrobou energie pokryjeme spotrebu celého objektu a zabezpečíme energiu aj v prípade výpadku energie ako záložný zdroj. Inštalovaná je aj veľkokapacitná batéria renomovaného nemeckého výrobcu BMZ s kapacitou 6,74kWh. Použitý menič značky Infinisolar 10kW PLUS. Samozrejmosťou vybavenie dotácie vo výške 1500€.  Viac fotografií z montáže čoskoro. 

Fotovoltaika, sieťový systém 3,42kWp - SNV

Realizácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 12 ks fotovoltaických panelov. Systém slúži na zásobenie domu energiou, prebytky riadime do tepelného čerpadla na podporu vykurovanie, ohrevu teplej úžitkovej vody a v lete chladenia. Menič má prípravu na dopojenie batérie. Vybavenie dotácie z programu Zelená domácnostiam o výške 1500€ samozrejmosťou.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,42kWp - Novoveská Huta

Realizácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 12 ks fotovoltaických panelov. Systém slúži na zásobenie domu energiou, prebytky riadime do zásobníka teplej úžitkovej vody. Vybavenie dotácie z programu Zelená domácnostiam o výške 1500€ samozrejmosťou.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Stiebel Eltron HPA-O  CS Plus compact - RD SNV

Tepelné čerpadlo vzduch/voda od spoločnosti Stiebel Eltron, vďaka ktorému zabezpečíme vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody aj pasívne chladenie za minimálne náklady. Vďaka zabudovanému zásobníku TÚV a zabudovanému elektrokotlu, je vhodné aj pre tie najmenšie technické miestnosti. Samozrejmosťou bolo kompletné vybavenie dotácie vo výške 3127€ z programu "Zelená domácnostiam". 

Jadrové vŕtanie prestupov - RD Poprad

Zabezpečili sme jadrové vŕtanie pre prestupy na rekuperáciu vzduchu s priemermi od 102mm do 202mm. 

Fotovoltaika, hybridný systém 11kWp - Ilava

Realizácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 35 ks monokryštalických fotovoltaických panelov, 2ks BMZ 6,74kWh batérií. Výrobou energie pokryjeme spotrebu celého objektu a zabezpečíme energiu aj v prípade výpadku energie ako záložný zdroj.  Použitý menič značky Infinisolar 10kW PLUS. Viac fotografií z montáže čoskoro. 

Fotovoltaika, sieťový systém 9,12kWp - kláštor Košice

Realizácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 32 ks polykryštalických fotovoltaických panelov. Výrobou energie pokryjeme spotrebu spotrebičov v budove a z prebytky využijeme na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a prípadne chladenie pomocou kaskády 4ks tepelných čerpadiel. Použitý menič značky Huawei. Viac fotografií z montáže čoskoro. 

Fotovoltaika, sieťový systém 3,42kWp - RD Poprad

Realizácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 12 ks polykryštalických fotovoltaických panelov. Inštalácia na plochej streche do košov bez potreby perforácie strešnej krytiny. Výrobou energie pokryjeme spotrebu spotrebičov v budove a z prebytky využijeme na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody  a prípadne chladenie pomocou tepelného čerpadla. Použitý menič značky Huawei. Viac fotografií z montáže čoskoro. Samozrejmosťou je vybavenie dotácie vo výške 1500€.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,42kWp - RD Ľubica

Inštalácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 12 ks polykryštalických fotovoltaických panelov. Výrobou energie pokryjeme spotrebu spotrebičov v budove a z prebytkami vyhrejeme teplú úžitkovú vodu v dome. Použitý menič značky Azzurro 3680 TLM-WS. Viac fotografií z montáže čoskoro. Samozrejmosťou je vybavenie dotácie vo výške 1500€.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, NIBE F2040 - RD Smižany

Tepelné čerpadlo vzduch/voda od spoločnosti NIBE, vďaka ktorému zabezpečíme vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody aj pasívne chladenie za minimálne náklady. Vďaka zabudovanému zásobníku TÚV a zabudovanému elektrokotlu, je vhodné aj pre tie najmenšie technické miestnosti. Samozrejmosťou bolo kompletné vybavenie dotácie vo výške 2787€ z programu "Zelená domácnostiam". 

Fotovoltaika, ohrev vody 2,28kWp - RD Spišský Štvrtok

Inštalácia fotovoltaického ohrevu vody SOLAR KERBEROS 320B za použitia 8ks polykryštalických panelov s výkonom 285Wp. Z panelov je napájaná špirála v akumulačnej nádrži DZD NADO 500V1, ktorou je riešená príprava teplej úžitkovej vody a vykurovanie objektu. Samozrejmosťou je vybavenie dotácie vo výške 1140€.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,42kWp - RD Domaňovce

Inštalácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 12 ks polykryštalických fotovoltaických panelov. Výrobou energie pokryjeme spotrebu spotrebičov v budove a z prebytkami vyhrejeme teplú úžitkovú vodu v dome. Použitý menič značky Huawei má predprípravu na batériu, kedy dvoma káblami batériu dopojíme bez potrebných prerábok systému. Viac fotografií z montáže čoskoro. Samozrejmosťou je vybavenie dotácie vo výške 1500€.

Rekuperácia vzduchu - Nová Lesná RD

Rekuperačný systém ovládaný pomocou programovateľného ovládača s možnosťou vytvárania časových harmonogramov. Použitá rekuperačná jednotka Brink Flair 325 ktorá zabezpečí odvetranie celého domu. Jednotka je aktuálny model a absolútnou špičkou na trhu. Rozvody samozrejme antibakteriálne, antimykotické a 100% vzduchotesné. Napojenie na exteriér cez fasádu. Etapa 1 - rozvody vzduchu.

Rekuperácia vzduchu - SNV RD

Rekuperačný systém ovládaný pomocou programovateľného ovládača s možnosťou vytvárania časových harmonogramov. Použitá rekuperačná jednotka Brink Flair 325 ktorá zabezpečí odvetranie celého domu. Jednotka je aktuálny model a absolútnou špičkou na trhu. Rozvody samozrejme antibakteriálne, antimykotické a 100% vzduchotesné. Napojenie na exteriér cez fasádu. Etapa 1 - rozvody vzduchu.

Tepelné čerpadlo Nibe F2040 - Bytový dom Novoveská Huta 

Inštalácia tepelného čerpadla NIBE F2040, ktoré zabezpečí vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre bytový dom za pätinové náklady oproti samotnému elektrokotlu. Zásobník teplej úžitkovej vody s objemom 1000l, zabezpečí, že teplej vody bude dostatok. Záložný zdroj je elektrokotol Protherm Ray 28kW. Vďaka tepelnému čerpadlu je možné byty nie len vykurovať, ale v prípade potreby v lete aj chladiť pomocou podlahového "vykurovania". Riadenie teplôt má každý byt samostatne pre čo najväčší komfort vlastníkov bytov. V  kotolni je príprava na dopojenie ďalších dvoch tepelných čerpadiel, pre prípad rozšírenia výstavby o ďalšie byty.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,36kWp - RD Kežmarok

Inštalácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 12 ks polykryštalických fotovoltaických panelov. Výrobou energie pokryjeme spotrebu spotrebičov v budove a z prebytkami vyhrejeme teplú úžitkovú vodu v dome. Použitý menič značky Huawei má predprípravu na batériu, kedy dvoma káblami batériu dopojíme bez potrebných prerábok systému. Viac fotografií z montáže čoskoro. Samozrejmosťou je vybavenie dotácie vo výške 1500€.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,36kWp - RD Košice

Inštalácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 12 ks polykryštalických fotovoltaických panelov. Výrobou energie pokryjeme spotrebu spotrebičov v budove a z prebytkami vyhrejeme teplú úžitkovú vodu v dome. Použitý menič značky Huawei má predprípravu na batériu, kedy dvoma káblami batériu dopojíme bez potrebných prerábok systému. Viac fotografií z montáže čoskoro. Samozrejmosťou je vybavenie dotácie vo výške 1500€.

Rekuperácia vzduchu - SNV RD

Rekuperačný systém ovládaný pomocou  domácej inteligencie s CO2 senzormi - KNX. Použitá rekuperačná jednotka Brink Flair 325 ktorá zabezpečí odvetranie celého domu. Jednotka je aktuálny model a absolútnou špičkou na trhu. Rozvody samozrejme antibakteriálne, antimykotické a 100% vzduchotesné. Napojenie na exteriér cez fasádu. Etapa 1 - rozvody vzduchu.

Tepelné čerpadlo IVT AIR X130 - Prešov RD

Inštalácia tepelného čerpadla IVT AIR X130, ktoré svojimi parametrami a kvalitou patrí medzi absolútnu špičku na trhu. Tepelné čerpadlo funguje na princípe vzduch/voda, kde z okolitého prostredia odoberáme teplo (až do teploty -25°C) a odovzdávame ho do vody. Takto zabezpečíme za minimálne náklady vykurovanie, teplú úžitkovú vodu a v lete pasívne chladenie. Systém je prepojený domácou inteligenciou s fotovoltaikou, vďaka čomu budeme vyhrievať bazén a chladiť dom v lete úplne zdarma, v zime budeme fungovať s minimálnymi nákladmi. Vďaka vyladeniu systému sme sa pri tomto dome dostali do energetickej triedy A0 - 0. Súčasťou vnútornej jednotky je aj nerezový zásobník na tepl. úžitkovú vodu o objeme 185l a záložný elektrokotol. Viac fotografií čoskoro. Vybavená dotácia od štátu z projektu Zelená Domácnostiam vo výške 3400€.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,36kWp - RD Sp. Nová Ves

Inštalácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 12 ks polykryštalických fotovoltaických panelov. Výrobou energie pokryjeme spotrebu spotrebičov v budove a z prebytkami vyhrejeme teplú úžitkovú vodu v dome. Použitý menič značky Huawei má predprípravu na batériu, kedy dvoma káblami batériu dopojíme bez potrebných prerábok systému. Vybavená dotácie vo výške 1500€ z programu Zelená domácnostiam. Viac fotografií z montáže čoskoro.

Tepelné čerpadlo NIBE F2040 - 

Stará Ľubovňa RD

Tepelné čerpadlo vzduch/voda od spoločnosti NIBE, vďaka ktorému zabezpečíme vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody aj pasívne chladenie za minimálne náklady. Vďaka zabudovanému zásobníku TÚV a zabudovanému elektrokotlu, je vhodné aj pre tie najmenšie technické miestnosti. Samozrejmosťou bolo kompletné vybavenie dotácie vo výške 2787€ z programu "Zelená domácnostiam".

Rekuperácia vzduchu - Vlková RD

Rekuperačný systém ovládaný pomocou programovateľného ovládača Air Controll, ktorý je v slovenskom jazyku. Použitá rekuperačná jednotka Renovent Excellent 400, ktorá zabezpečí odvetranie celého prízemia, s možnosťou odvetrávania podkrovia do budúcna. Rozvody samozrejme antibakteriálne, antimykotické a 100% vzduchotesné. Napojenie na exteriér cez fasádu. Etapa 1 - rozvody vzduchu.

Rekuperácia vzduchu - Žilina, Dom 2

Rekuperačný systém ovládaný nadriadenou domácou inteligenciou, s použitím CO2 senzorov, ktoré automaticky pridávajú/uberajú výkon podľa potreby. Použitá rekuperačná jednotka Renovent Excellent 300 PLUS s rozšírením o modbus kvôli ovládaniu inteligenciou. Rozvody samozrejme antibakteriálne, antimykotické a 100% vzduchotesné. Napojenie na exteriér cez fasádu kombinovanými exteriérovými výustkami. Etapa 1 - rozvody vzduchu.

Rekuperácia vzduchu - Žilina, Dom 1

Rekuperačný systém ovládaný nadriadenou domácou inteligenciou, s použitím CO2 senzorov, ktoré automaticky pridávajú/uberajú výkon podľa potreby. Použitá rekuperačná jednotka Renovent Excellent 300 PLUS s rozšírením o modbus kvôli ovládaniu inteligenciou. Rozvody samozrejme antibakteriálne, antimykotické a 100% vzduchotesné. Napojenie na exteriér cez fasádu kombinovanými exteriérovými výustkami. Etapa 1 - rozvody vzduchu.

Fotovoltaika, sieťový systém 2,8kWp - OÚ Bzenov

Inštalácia sieťového fotovoltaického systému za použitia 10 ks polykryštalických fotovoltaických panelov. Výrobou energie pokryjeme spotrebu spotrebičov v budove a z prebytkami vyhrejeme teplú úžitkovú vodu v objekte a akumulačné nádrže pre vykurovanie objektu. Použitý menič značky Huawei má predprípravu na batériu, kedy dvoma káblami batériu dopojíme bez potrebných prerábok systému. Viac fotografií z montáže čoskoro.

Tepelné čerpadlo IVT AIR X130 - SNV RD

Inštalácia tepelného čerpadla IVT AIR X130, ktoré svojimi parametrami a kvalitou patrí medzi absolútnu špičku na trhu. Tepelné čerpadlo funguje na princípe vzduch/voda, kde z okolitého prostredia odoberáme teplo (až do teploty -25°C) a odovzdávame ho do vody. Pri tomto objekte zabezpečujeme vykurovanie dvoch podlaží, kombinovane radiátory a podlahové vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody v existujúcom zásobníku vody, ohrievanie bazénovej vody a v lete samozrejme aj pasívne chladenie. Viac fotografií z montáže čoskoro.

Rekuperácia vzduchu - Bardejovské Kúpele

Rekuperačný systém ovládaný nadriadenou domácou inteligenciou Loxone, s použitím CO2 senzorov, ktoré automaticky pridávajú/uberajú výkon podľa potreby. Použité 2 rekuperačné jednotky Brink Renovent Excellent 400 PLUS s rozšírením o modbus kvôli ovládaniu inteligenciou. Rozvody samozrejme antibakteriálne, antimykotické a 100% vzduchotesné. Napojenie na exteriér kombinovane cez fasádu a strechu. Etapa 1 - rozvody vzduchu.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,36kWp - Spišská Nová Ves 

Sieťový fotovoltaický systém s riadením prebytkov do neobývaného altánku. Použité nemecké fotovoltaické panely Axipower, jednofázový sieťový menič Azzurro s výkonom 3600W, montáž panelov na škirdlu. Samozrejmosťou je aj vybavenie čerpania dotácie z projektu "Zelená domácnostiam" vo výške 1500€.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,36kWp - Krompachy

Sieťový fotovoltaický systém s riadením prebytkov do druhého neobývaného domu na temperovanie objektu. Použité nemecké fotovoltaické panely Axipower, trojfázový sieťový menič Azzurro s výkonom 4400W, montáž panelov kombinovane na škirdlu a plechovú profilovanú krytinu pomocou kombi-vrutov s tesneniami. Samozrejmosťou je aj vybavenie čerpania dotácie z projektu "Zelená domácnostiam" vo výške 1500€.

Viac fotografií z montáže aj spusteného systému doplníme čoskoro.

Fotovoltaický hybridný systém 6,96kWp - Prešov RD

Pokládka 24 ks panelov nemeckej značky Hanwha Q.CELLS, ktoré budú súčasťou takmer 7 kW hybridného systému s použitím veľkokapacitnej batérie BMZ 6,74kWh. Vďaka systému budeme mať v prípade výpadku energie zálohované spotrebiče a zabezpečovací systém, v lete budeme ohrievať vodu v bazéne a zároveň chladiť dom úplne zdarma! Systém je absolútne sebestačný.

Rekuperácia vzduchu - Smižany RD

Realizácia rozvodov vzduchu pre rekuperáciu Brink. Použité potrubia Ubbink, ktoré sú absolútnou špičkou na trhu Na projekte je použitá kombinácia ohybných kruhových a plochých potrubí, hlavne kvôli nedostatočnému priestoru na poschodí. Systém je absolútne vzduchotesný, čo zabezpečuje nízku spotrebu rekuperačnej jednotky. Použitá je jednotka Renovent Excellent 300 PLUS s riadením prostredníctvom nadriadenej inteligencie. Systém má nasávanie teplého odpadového vzduchu pri akumulačnej piecke v obývačke čím zabezpečíme distribúciu teplého (40°C) vzduchu v celom dome bez potreby akýchkoľvek ďalších prieduchov.  Fotografie z montáže spracúvame, zverejnené budú čoskoro. 

Fotovoltaický ohrev vody 2,32 kWp Markušovce - RD

Fotovoltaický systém na ohrev teplej úžitkovej vody s riadením prebytkov do akumulačnej nádoby na ústredné kúrenie. Použitý už existujúci elektrický bojler aj akumulačná nádoba. Týmto systémom sa využije všetka vyrobená energia bez zbytočných prebytkov.

Fotovoltaika sieťový systém 3,36kWp -Sp.Štvrtok RD

Sieťový fotovoltaický systém s riadením prebytkov do bojlera na prípravu TÚV. Použité nemecké fotovoltaické panely Hanwha Solar, sieťový menič s výkonom 4000W Azzurro, samozrejmosťou je aj vybavenie čerpania dotácie z projektu "Zelená domácnostiam" vo výške 1500€. Uchytenie panelov pod škridlu.

Viac fotografií z montáže aj spusteného systému doplníme čoskoro.

Fotovoltaika, sieťový systém 3,36kWp -  

Sp. Tomášovce RD

Sieťový fotovoltaický systém s riadením prebytkov do bojlera na prípravu TÚV. Použité nemecké fotovoltaické panely Hanwha Solar, sieťový menič Azzurro s výkonom 5000W, montáž panelov na falce prostedníctvom falcových držiakov bez akéhokoľvek perforovania krytiny. Samozrejmosťou je aj vybavenie čerpania dotácie z projektu "Zelená domácnostiam"  vo výške 1500€.

Viac fotografií z montáže aj spusteného systému doplníme čoskoro.

Rekuperácia vzduchu - Dlhé Stráže RD

Realizácia rekuperácie vzduchu v rekonštrukcii rodinného domu. Namontovaná aktuálne najnovšia rekuperačná jednotka od prémiového výrobcu Brink - FLAIR 325. Možnosť riadenia pomocou časových harmonogramov, inštalované uhlíkové filtre kvôli pachom.

Rekuperácia vzduchu - Sp. Tomášovce RD

Realizácia rozvodov vzduchu pre rekuperáciu Brink Ubbink. Samozrejmosťou je absolútna hygienická nezávadnosť potrubí a použité prvotriedne materiály.

Tepelné čerpadlo IVT AIR X90 - Odorín RD

Inštalácia tepelného čerpadla IVT AIR X90, ktoré svojimi parametrami a kvalitou patrí medzi absolútnu špičku na trhu. Tepelné čerpadlo funguje na princípe vzduch/voda, kde z okolitého prostredia odoberáme teplo (až do teploty -25°C) a odovzdávame ho do vody. Takto zabezpečíme za minimálne náklady vykurovanie, teplú úžitkovú vodu a v lete pasívne chladenie. Súčasťou vnútornej jednotky je aj nerezový zásobník na tepl. úžitkovú vodu o objeme 185l a záložný elektrokotol.

Rekuperácia vzduchu - Prešov RD

Realizácia rozvodov vzduchu pre rekuperáciu Brink Ubbink. Použité antibakteriálne a antimykotické potrubia, plastové rozdeľovače vzduchu s inšpekčným otvorom. Veľký systém je odvetrávaný pomocou rekuperačnej jednotky Brink Renovent 400 PLUS, ktorá bude riadená a regulovaná senzormi CO2 a nadriadenou domácou inteligentnou elektroinštálaciou.

Rekuperácia vzduchu - Nálepkovo RD

Realizácia rozvodov vzduchu pre rekuperáciu Brink Ubbink. Použité antibakteriálne a antimykotické potrubia, plastové rozdeľovače vzduchu s inšpekčným otvorom a aktuálne najvýkonnejšou jednotkou na svete Brink Flair 325, ktorá patrí vo svojej triede medzi absolútnu špičku. Riadené vetranie zabezpečené na dotykovom displeji rekuperačnej jednotky. 

FV - ostrovný systém 550Wp - chata SNV

550Wp systém, ktorý zvláda celoročnú výrobu energie, použitý silnejší meniť napätia (3000/6000W) aby fungovali aj indukčné spotrebiče s vyššími výkonmi. Vylepšená batéria od renomovaného výrobcu Victron Energy, ktorá je super odolná voči vybíjaniu s kapacitou až 230Ah. 

Tepelné čerpadlo NIBE F1245 - Nálepkovo RD

Pokládka zemného kolektora pre tepelné čerpadlo tepelné čerpadlo ZEM/VODA (PLOCHA) - NIBE F1245, ktoré zabezpečí vykurovanie domu, prípravu teplej úžitkovej vody a možnosť pasívneho chladenia za minimálne mesačné prevádzkové náklady. Použitých bolo 400m d40 potrubia. Plošný kolektor bol natlakovaný na tlakovú skúšku na dvojnásobok prevádzkového tlaku, teda 3 bar.

Rekuperácia vzduchu SNV - rodinný dom

Rekuperačný systém, kde je použitá najnovšia rekuperačná jednotka Flair 325, ktorá je svojimi parametrami najsilnejšou jednotkou na svete. Rekuperačný systém riadený domácou inteligenciou KNX, samozrejme použité antibakteriálne a antimykotické rozvody vzduchu Air Excellent od firmy Ubbink. Viac fotografií z montáže čoskoro.

Fotovoltaický ohrev vody 1,5kWp Sp. Tomášovce - RD 

Fotovoltaický systém na ohrev teplej úžitkovej vody s riadením prebytkov do akumulačnej nádoby na ústredné kúrenie. Použitý už existujúci elektrický bojler aj akumulačná nádoba. Týmto systémom sa využije všetka vyrobená energia bez zbytočných prebytkov. 

Rekuperácia Donovaly - rekreačné stredisko

Rekuperačný systém zložený z dvoch jednotiek Brink Renovent Excellent 300 a 450, riadený domácou inteligenciou s CO2 senzormi a snímačmi vlhkosti, na základe čoho určuje potrebu vetrania.

Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch SNV - kancelária

Tepelné čerpadlo  IVT Nordic Inverter fungujúce na princípe VZDUCH/VZDUCH, ktoré slúži na vykurovanie do 8,5kw aj klimatizovanie do 4,5kw. Tepelné čerpadlo má možnosť ovládania cez telefón cez Wi-fi, GSM alebo diaľkovým ovládaním.

Ostrovný fotovoltaický systém SNV - chata

Ostrovný fotovoltaický systém o výkone 270Wp, ktorý sa postará o komfort a stály prísun elektriny v chatke. Systém dimenzovaný na každodenné použitie a aby zvládal všetko od chladničky až po elektrickú kosačku.

Tepelné čerpadlo Immergas Audax SNV - RD

Monoblokové tepelné čerpadlo VZDUCH/VODA za použitia doskového výmenníka, hlavne kvôli minimalizácii potreby teplovodivej nemŕznucej kvapaliny v okruhu (inštalovaná akumulačná nádoba). Konštrukcia tepelného čerpadla vyrábaná aj lakovaná na zákazku. Tepelné čerpadlo slúži hlavne na vykurovanie objektu podlahovým kúrením, prepojené s existujúcimi zdrojmi tepla (elektrokotol Protherm, kotol na tuhé palivo, elektrický bojler TÚV).