Tepelné čerpadlo ZEM/VODA (VODNÁ PLOCHA)

  • Jedná sa o tepelné čerpadlo získavajúce teplo z vodnej plochy. Na dne rybníka, rieky alebo inej vodnej plochy sú uložené plastové hadice naplnené nemrznúcou kvapalnou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi vodou a tepelným čerpadlom.
  • Systémy s odberom tepla z vodnej plochy sú najlacnejšou variantou tepelných čerpadiel zem/voda.

  • Nízke vstupné náklady na vybudovanie kolektora pre získavanie tepla.
  • Nižšie prevádzkové náklady v porovnaní so vzduchovými a zemnými tepelnými čerpadlami.
  • Dlhá životnosť tepelného čerpadla aj plošného kolektora.
  • Nehlučné a nenáročné na údržbu.
  • Vhodné iba pre objekty ležiace v neďaleko vodnej plochy.
  • Nutnosť získania povolenia od správcu jazera, rieky alebo inej vodnej plochy.

Ako sa kolektor inštaluje do vodnej plochy?

  • Kolektory je možné pokladať z hladiny, z loďky alebo pri vypustení vody položiť kolektor na dno. Hadice je potreba zaťažiť, aby nevyplávali na povrch.
  • Ak sa buduje nová vodní plocha, je možné hadice zabudovať do dna už pri výstavbe pred napustením vodou.