FAQ - rekuperácia vzduchu

Čo je to rekuperácia vzduchu?

Rekuperácia ja zjednodušene riadené vetranie, kde sa odvádza odpadový vzduch s vyššou teplotou do rekuperačnej jednotky, tam odovzdá teplo čerstvému vzduchu, ktorý je potom privádzaný do obytných miestností. Tento princíp dokáže ušetriť nemalé peniaze a samozrejme neuveriteľne zvýši komfort bývania, zníži koncentráciu CO2 a radónu.

Aké typy rekuperácie existujú?

Existuje niekoľko typov rekuperácií vzduchu, ktoré sú vhodné pre novostavby, rekonštrukcie domov, bytov aj priemyselných objektov. Najideálnejšie riešenie sú centrálne rekuperácie vzduchu - nástenná alebo podstropná. Okrem centrálnych je možnosť inštalácie tzv. decentrálnych (lokálnych), ktoré majú za úlohu odventilovať jednu izbu s prietokom vzduchu do 70m3/h. To pohodlne stačí pre väčšinu RD, bytov.

Aké rozvody vzduchu sú najvhodnejšie?

Či už si vyberiete plastové ohybné potrubia, alebo plechové spiro potrubia, musíte klásť dôraz na kvalitu spracovania. Na trhu je mnoho výrobcov, ktorý dodávajú potrubia bez aditív, teda nespĺňajú požiadavky aby boli antibakteriálne a antimykotické. My samozrejme týchto výrobcov nemáme v portfóliu.

Nie je možné aby sa do potrubia dostal prach alebo hlodavce?

Rekuperácia vzduchu je vzduchotesne uzavretý systém. Hlodavce nemajú možnosť sa do potrubí dostať. Prach tam usadať taktiež nemôže. V rekuperačnej jednotke sú filtre, ktoré majú za úlohu tento prach a čiastočky nečistôt odfiltrovať a do domu Vám vpustia len čistý vzduch. Taktiež je v potrubí neustály pohyb vzduchu, teda prach nemá možnosť sa v potrubí usadiť. VZT potrubia sa vyrábajú od d63 až do d180.

Aká je potrebná údržba rekuperácie? Aké sú servisné náklady?

Rekuperačná jednotka je viac menej bezúdržbová. Je dobré raz ročne vybrať filtre a vymeniť ich, často sa stretávame len z praním existujúcich. Servisné úkony sú potrebné len v prípade poruchy zariadenia. Na jednotky Brink je poskytovaná 5 ročná záruka, v priebehu ktorej zabezpečíme všetky servisné úkony bezplatne, po uplynutí záručnej doby sú náhradné diely spoplatnené minimálne.

Je možné rekuperáciou objekt vykurovať alebo chladiť?

Samozrejme, možnosť aj chladiť aj vykurovať objekty cez rekuperáciu tu je. Tento systém je avšak vhodný hlavne pre ultranízkoenergetické stavby a pasívne domy.

Je možné rekuperáciu v dome rozdeliť na zóny?

Rekuperačný systém vieme rozdeliť na zóny, niektoré domy si dokonca takúto zónovú reguláciu vyžadujú a dá sa s nimi ušetriť až 40% poplatkov za spotrebu energie rekuperačnej jednotky ( aj keď sú už v základe minimálne).

Akú spotrebu energie má rekuperácia vzduchu?

Toto je veľmi individuálne, veľa záleží od používania rekuperačnej jednotky, výkonu jednotky, objektu kde je systém inštalovaný a pod. Napríklad jednotka Brink Sky 200 má maximálny elektrický príkon 114 W a COP niekde na úrovni 12.

Čo je to entalpia?

Entalpia je princíp výmeny vzduchu, pri ktorej sa okrem tepla, odovzdá aj časť vlhkosti - slúži na to entalpický výmenník.

Ako vlastne funguje rekuperácia vzduchu, si ukážeme na nasledujúcom videu.

Centrálna rekuperácia vzduchu

Lokálna (decentrálna) rekuperácia vzduchu