Tepelné čerpadlo VZDUCH/VODA

 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda odoberá energiu priamo z vonkajšieho vzduchu a získané teplo využíva pre ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo zásobníku teplej vody.
 • Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú najlepšou voľbou pre rodinné domy, ktoré nemajú k dispozícii pozemok pre tepelné čerpadlo s plošným kolektorom.

Ukážka z montáži.


 • Jednoduchá a rýchla inštalácia, nie je podmienkou veľký pozemok
 • Nižšie vstupné náklady oproti tepelným čerpadlám zem/voda
 • Jednoduché využitie aj pre chladenie v letnom období
 • Nízke prevádzkové náklady v porovnaní s elektrickým alebo plynovým vykurovaním
 • Bezúdržbové a nenáročné vykurovanie v porovnaní s kotlami na drevo alebo uhlie
 • Približne o 30 % vyššia spotreba elektriny ako u tepelných čerpadiel zem/voda s plošným kolektorom alebo vrtom
 • Vyššia hlučnosť vonkajšej jednotky
 • Znížený výkon a výstupná teplota vykurovacej vody pri nízkych vonkajších teplotách
 • Kratšia životnosť kompresoru ako u tepelných čerpadiel zem/voda
 • U niektorých SPLIT systémov môžu byť povinné ročné revízie chladiaceho okruhu

Aké sú hlavné typy tepelných čerpadiel vzduch/voda?

 • MONOBLOK - tepelné čerpadlo má uzavretý chladivový okruh, ktorý je iba vo vonkajšej jednotke. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou potrubia s vykurovacou vodou.
 • SPLIT - chladiaci okruh tepelného čerpadla sa inštaluje a plní chladivom až v mieste inštalácie. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou chladivového potrubia. Pre inštaláciu SPLIT systémov je nutná odborná chladiarenská firma.

Kam je vhodné umiestiť tepelné čerpadlo vzduch/voda?

 • Tepelné čerpadlo je vhodné umiestniť tak, aby nerušilo hlukom vás ani Vašich susedov.
 • Neodporúčame umiestňovať tepelné čerpadlá na strechy alebo na konzoly zabudované v obvodových stenách obytných budov, pretože môže dochádzať k prenosu vibrácií do konštrukcie budovy.

Zvažujete inštaláciu tepelného čerpadla vzduch/voda? Nechajte si vypracovať cenovú ponuku zdarma!