Produktové portfólio

Spoločnosť sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi energie pre domácnosti, malé a stredné aj veľké podniky.


Prioritou pri dodávaní produktov a služieb z portfólia našej spoločnosti je KVALITA. CERTIFIKOVANÉ MATERIÁLY, CERTIFIKOVANÍ TECHNICI a MONTÁŽNI PRACOVNÍCI sú tí, o ktorých sa viete oprieť, na ktorých sa viete spoľahnúť.


Rekuperácie vzduchu

Domáce veterné elektrárne

Tepelné čerpadlá

Inteligentná elektroinštalácia TapHome

Fotovoltické systémy 

Developerská činnosť