FAQ - tepelné čerpadlá

Chcem tepelné čerpadlo, aký systém je pre mňa najvhodnejší?

Ak ste sa už rozhodli, že pre Váš objekt chcete tepelné čerpadlo, nastáva otázka z ktorého zdroja čerpať teplo (či to bude zem, voda alebo vzduch). Najekonomickejšie tepelné čerpadlá sú zem/voda, je tu ale zložitejšia inštalácia potrebný buď dostatočný pozemok alebo nutnosť geotermálnych vrtov. Najjednoduchšie na inštaláciu je tepelné čerpadlo vzduch/voda prípadne vzduch/vzduch, kde táto potreba odpadá. Tieto tepelné čerpadlá odoberajú teplo z okolitého vzduchu a odovzdávajú ho teplej úžitkovej vode a kúreniu. pri tepelných čerpadlách vzduch/vzduch je zas potrebné zabezpečiť možnosť prúdenia teplého vzduchu do všetkých miestností.

Čo všetko dokáže tepelné čerpadlo?

Takmer každé kvalitné tepelné čerpadlo dokáže domácnosť vykurovať, pripravovať teplú úžitkovú vodu a v prípade potreby objekt chladiť. Vykurovanie aj chladenie je možné prostredníctvom podlahových rozvodov (podlahovka)prípadne nízkoteplotných radiátorov. Je možná samozrejme aj montáž na staršie zliatinové radiátory, bude avšak potrebný silnejší systém.

Ako prebieha chladenie tepelným čerpadlom?

Chladenie tepelným čerpadlom je jednoduché. Do podlahovky sa púšťa voda pri teplote cca 17°C, čo pri vonkajšej teplote +30°C a viac vytvorí chladiaci efekt o výkone cca 4kW a objekt pohodlne vychladí bez potreby klimatizácie.

Aký objem TÚV má tepelné čerpadlo?

Odpoveď na túto otázku záleží od výrobcu tepelných čerpadiel aj zvoleného systému. Pokiaľ ide o vstavaný zásobník vo vnútornej jednotke tepelného čerpadla, bežne sa hýbeme na úrovni 180 - 190l. Pokiaľ by bola kombinácia s externým zásobníkom, tu objem obmedzený nie je.

Aký výrobca tepelných čerpadiel je najideálnejší?

Všeobecne je známe, že na tepelnom čerpadle šetriť netreba. Nejde predsa o spotrebnú vec, ale o niečo, čo Vám má slúžiť desiatky rokov. Preto preferujeme švédske značky IVT a NIBE. Samozrejme nepohŕdneme ani nemeckou či japonskou kvalitou čerpadiel Alpha Innotec, Viessmann, Vaillant, Panasonic, Samsung a pod.

Pre aký veľký objekt je ešte tepelné čerpadlo vhodné?

Tepelné čerpadlá majú veľmi širokú škálu výkonov. Bežne sa hýbeme od 2kW pre RD až po výkony cez 200kW pre priemysel, prípadne je možné spájanie čerpadiel do kaskád, kde dosiahneme neuveriteľné výkony.

Akú spotrebu elektrickej energie má tepelné čerpadlo?

Odpoveď na túto otázku je dosť individuálna. Záleží od využívania tepelného čerpadla, od typu systému, od domu kde je systém inštalovaný, od rozvodov na ktoré je tepelné čerpadlo napojené a pod. Maximálny elektrický príkon pre tepelné čerpadlo napr. NIBE F1245S (zem/voda - 8kW) je 1,6kW. V bežnej praxi je to tak, že tepelné čerpadlo z 1kWh elektrickej energie vyrobí cca 5kWh energie v teple, pričom ak porovnáme elektrokotol, tu je to z 1kWh elektrickej energie vyrobí 1kWh tepla. Tepelné čerpadlo teda pri rovnakej spotrebe vyrobí 5x viac tepla.


Ako tepelné čerpadlo funguje?

Fungovanie tepelného čerpadla vzduch/voda môžme prirovnať k princípu chladničky, ktorá vlastne odoberá potravinám ich teplo a odovzdáva ho do priestoru okolo seba. Tepelné čerpadlo zase získava teplo z okolitého prostredia, kde je ho narozdiel od potravín neobmedzene. Tepelné čerpadlo zem/voda zas odoberá energiu z pôdy, voda/voda odoberá energiu z vody zo studne alebo vodnej plochy.

Ako je to s dotáciami?

Pre dotácie na tepelné čerpadlo je viacero schém podpory. Viac informácií o aktuálnych možnostiach nájdete tu: Dotácie