Solar Kerberos - fotovoltaický ohrev vody

Solárne systémy na ohrev vody akými sú klasické solárne panely, vákuové trubice sú už čiastočne v úzadí, kvôli svojej náročnej inštalácii, údržbe a neriaditeľným prebytkom teplej vody či dokonca prehrievaniu celého systému. Čoraz viac sa stretávame s montážou fotovoltaiky aj na ohrev vody, ktorá solárne fototermické panely nahrádza dokonale!

Pri fotovoltaickom systéme je absolútne nenáročná inštalácia systému, ľahká konštrukcia na streche, ktorá nezaťažuje krov, je to absolútne bezúdržbové riešenie. Fotovoltaické panely sú zapojené do meniča (riadiacej jednotky) Solar Kerberos, ktorý je následne zapojený na existujúcu špirálu na elektrickom bojleri, prípadne doplníme ďalšie na riadenie prebytkov. Takýmto spôsobom sa využije 100% vyrobenej energie bez zbytočného plytvania vody. V prípade, že máme všetky zásobníky vody doma nahriaté na požadovanú teplotu, prebytky vieme smerovať do batérií prípadné ich proste nevyužiť. Možností je neurekom, dokážeme navrhnúť aj ten najdokonalejší systém.

Solar Kerberos rada B je určená pre 6 alebo 8 fotovoltaických panelov. objem nahrievanej nádoby je odporúčaný od 100 do 200l.

Solar Kerberos rada C je určená opäť pre 6 alebo 8 fotovoltaických panelov so smerovaním prebytkov energie do fotovoltaickej batérie. Hneď ako dosiahne zásobník požadovanú teplotu, prebytky sú smerované do fotovoltaickej batérie.

Solar Kerberos rada H je určená pre 6 alebo 8 fotovoltaických panelov so smerovaním prebytkov energie do ďalšieho zásobníka vody. Hneď ako dosiahne prvý zásobník požadovanú teplotu, prebytky začnú nahrievať ďalšiu špirálu, teda ďalší zásobník vody.