Dotácie na fotovoltaiku

Fotovoltický panel spĺňa podmienky, ak

a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C);

b) má vydané vyhlásenie o zhode.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

 • fotovoltické solárne panely;
 • nosná konštrukcia, konzoly na uchtenie;
 • menič napätia alebo striedač;
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
 • regulátor nabíjania;
 • akumulátor elektriny (batéria) alebo zásobníkový ohrievač vody;
 • riadiaca jednotka;
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
 • montáž;
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

PLÁNOVANÉ SADZBY A MAXIMÁLNE HODNOTY POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME

 • 500 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom presahujúcim 1 kW s maximálnou možnou výškou podpory 1500€