Výška dotácii tepelných čerpadiel IVT

Výška podpory tepelných čerpadiel aj jednotlivých zariadení sa zmenila. Na úprave výšky podpory stále pracujeme.

IVT AIR Split 15 / vzduch - voda 3 400 €
IVT AIR Split 8 / vzduch - voda 2 380 €
IVT AIR Split 2 / vzduch - voda 1 020 €
IVT AIR X170 / vzduch - voda 3 400 €
IVT AIR X130 / vzduch - voda 3 400€
IVT AIR X90 / vzduch - voda 2 490 €
IVT AIR X70 / vzduch - voda 1 850 €
IVT GEO 312 / zem - voda 3 400 €
IVT PremiumLine EQ C10 / voda - voda 3 400 €
IVT PremiumLine EQ C6 / voda - voda 2 380 €
IVT PremiumLine EQ C8 / voda - voda 3 060 €
IVT PremiumLine EQ E10 / voda - voda 3 400 €
IVT PremiumLine EQ E13 / voda - voda 3 400 €
IVT PremiumLine EQ E17 / zem - voda 3 400 €
IVT PremiumLine EQ E6 / voda - voda 2 380 €
IVT PremiumLine EQ E8 / voda - voda 3 060 €