Pozáručný servis

UPOZORNENIE! Pozáručný servisný výjazd je spoplatnený na základe aktuálne platného cenníka.